شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
مصرف حدود 3 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در سال 97 توسط مشترکین شرکت گاز استان کردستان
مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان گفت: مشترکین شرکت گاز استان کردستان در سال 97 با مصرف 2 میلیارد و 951 میلیون و 721 هزار مترمکعب گاز طبیعی قدم به سال جدید گذاشتند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان، مهندس احمد فعله‌گری با بیان اینکه مصرف گاز طبیعی در هرسال با افزایش روبرو بوده است گفت: در سال 96 مشترکین شرکت گاز استان کردستان با احتساب مصرف نیروگاه تا پایان سال 2 میلیارد و 699 میلیون و 647 هزار و 94 مترمکعب گاز مصرف کردند که این مصرف در سال 97 به 2 میلیارد و 951 میلیون و 728 هزار و 649 مترمکعب افزایش یافته که 3/9 درصد افزایش مصرف را آشکار می‌نماید.

فعله‌گری به میزان مصرف اسفند ماه سال جاری اشاره کرد و اظهار داشت: میزان مصرف گاز طبیعی در اسفند ماه سال 97 نسبت به سال 96 با افزایش 5 درصدی روبرو بوده و مصرف اسفند ماه سال گذشته 298 میلیون و 101 هزار و 369 مترمکعب بوده که این میزان در سال 97 و با احتساب افزایش مصرف به 312 میلیون و 271 هزار و 710 مترمکعب رسیده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان به وضعیت مطلوب خدمات اشاره کرد و بیان داشت: در اسفندماه سال 96 پرمصرف‌ترین روز 96/12/07 که میزان مصرف 12 میلیون و 72 هزار و 242 مترمکعب بوده و در اسفند ماه سال 97 پرمصرف‌ترین با سقف 12 میلیون و 514 هزار و 782 مترمکعب متعلق به 97/12/19 است که نسبت به پرمصرف‌ترین روز سال گذشته افزایش 5 درصدی را نمایانگر است.