شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
شرکت گاز استان کردستان تندیس سیمین خدمات سبز کشور را دریافت کرد
شرکت گاز استان کردستان در زمینه رعایت مسائل زیست محیطی از سازمان حفاظت محیط زیست کشور لوح تقدیر و تندیس سیمین دریافت کرد.

در متن این لوح تقدیر اهدایی به مهندس احمد فعله گری مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان آمده است : عرصه توسعه ، بالندگی و سعادت نسل های آینده مرهون تلاش و زحمات بی دریغ و مجدانه افرادی است که خود را امانت دار سرمایه های مادی ، طبیعی و معنوی این سرزمین می دانند و با گا مهای ارزنده ای که در راستای حفاظت از محیط زیست برداشته اند این ودیعه را سالم و پاک به نسل های بعدی تحویل می دهند.

 در ادامه این لوح تقدیر اهدایی از طرف سازمان محیط زیست  آورده شده است : اقدامات قابل تقدیر شما باعث گردید تا کمیته انتخاب صنعت و خدمات سبز ، شرکت گاز استان کردستان را بعنوان واحد خدماتی سبز تعیین نماید از این رو ضمن عرض تبریک و آرزوی توفیق روز افزون آن واحد ، امید است با مدیریت زیست محیطی آن مجموعه گامی اساسی در دستیابی به اهداف توسعه پایدار بردارند.

شرکت گاز استان کردستان برای کسب این موفقیت اقدامات بسیار ارزشمندی در جهت دریافت تندیس خدمات سبز انجام داده است که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

1-      در راستای اجرای مدیریت پساب، مخزن های سپتیک تانک خریداری و در 4 ایستگاه تقلیل فشار نصب شده است .

2-      اندازه گیری آلایندگی گاز خروجی از دودکش هیترهای ایستگاه های تقلیل فشار و ارائه راهکارهای اصولی برای کاهش آن.

3-      اندازه گیری میزان گازهای خروجی از دودکش های موتورخانه ساختمان های شرکت گاز استان کردستان و راهکار برای کاهش این نوع آلاینده ها.

4-      اندازه گیری میزان گاز خروجی از اگزوزهای ماشین آلات شرکت گاز استان و ارائه راهکارهای کاهش آن.

5-      مدیریت پسماند المنت های مستعمل در ایستگاه ها و تحویل آنها به پیمانکار جهت بازیافت.

6-      خنثی سازی و بو زدایی بشکه های خالی ادورانت توسط شرکت های ذیصلاح.

 لازم به ذکر است شرکت گاز استان کردستان تاکنون چندین بار موفق به کسب رتبه های برتر در زمینه رعایت مسائل زیست محیطی گردیده است و در این مورد سرآمد می باشد.