شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان؛نیروگاه سیکل ترکیبی تولید برق سنندج 28 در صد از کل مصرف گاز طبیعی استان را به خود اختصاص می دهد
مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان گفت: تامین سوخت نیروگاه تولید برق سیکل ترکیبی شهرستان سنندج در طول سال با گاز طبیعی انجام می گیرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان، مهندس احمد  فعله گری با بیان اینکه مصرف گاز طبیعی نسبت به مدت مشابه سال  گذشته با کاهش روبرو بوده است گفت : در طول فصل سرد سال اولویت مصرف گاز طبیعی با مصرف بخش خانگی است و در صورت لزوم برای تامین مصارف این بخش مصرف صنایع بخصوص نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج با محدویت مواجه می گردد.

وی افزود : در سال 97 در مجموع کل استان در بخش های خانگی ، تجاری و صنعتی 2 میلیارد و 949میلیون و 523 هزار و 61 متر مکعب گاز مصرف کردند که 839 میلیون و 994 هزار و 61 متر مکعب در بخش نیروگاه تولید برق سیکل ترکیبی شهرستان سنندج مصرف شده است .

فعله گری یادآور شد  : در سال 98 در مجموع مصرف کل استان در بخش های خانگی ، تجاری و صنعتی 3 میلیارد و 15 میلیون و 542 هزار و 359  متر مکعب گاز مصرف کردند که 832 میلیون و 290 هزار و 85 متر مکعب در بخش نیروگاهی اتفاق افتاده است .

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان در مورد درصد تامین سوخت نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج بیان داشت : مصرف روزانه نیروگاه بطور میانگین 3 الی 4 میلیون متر مکعب می باشد و با مقایسه مصرف گاز طبیعی در شش ماهه اول سال جاری نیروگاه با کل مصرف استان تقریبا 50 درصد از گاز مصرفی اختصاص به بخش نیروگاهی داشته است.

 
A+ A-