بهره‌برداری شهرستان‌ها

رئیس بهره برداری شهرستانها
 • نام و نام‌خانوادگی: محمد علی جعفری
 • تلفن تماس: -
 • داخلی: -
 • نمابر: -
 • پست الکترونیک: -
 • تاریخ تولد: -
 • محل تولد: -
 • پست سازمانی: رئیس بهره برداری شهرستان ها
 • مقطع تحصیلی: لیسانس
 • رشته: مهندسی مکانیک
 • دانشگاه: رازی کرمانشاه
 • سوابق کاری: 16سال
 • اهم سوابق شغلی:

  کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

  مسئول بهره برداری و تعمیرات

  رئیس اداره گاز و رئیس بازرسی فنی