مهندسی و اجرای طرح‌ها

شرح وظایف واحد مهندسی
 • نام و نام خانوادگی: محمد خلیلی
 • تلفن تماس: 33783617
 • داخلی: 2209
 • نمابر: 33783617
 • پست الکترونیک: mohandesi@nigc-kd.ir
 • تاریخ تولد: -
 • محل تولد: -
 • پست سازمانی: رئیس امور مهندسی و اجرای طرح‌ها
 • مقطع تحصیلی: لیسانس
 • رشته: -
 • دانشگاه: صنعت نفت
 • سوابق کاری: 28 سال
 • اهم سوابق شغلی:

  رئیس امور مهندسی

  رئیس امور برنامه ریزی

معاونت مهندسی و اجرای طرح‌ها به عنوان نماینده کارفرما در اجرای بیشترین و بزرگترین طرح‌های گازرسانی و مهندسی شرکت مسئولیت نظارت بر بخش مهمی از سرمایه‌گذاری‌های ریالی را بر عهده دارد مسئولیت همه جانبه و پاسخ‌گویی مرتبط با فعالیت واحدهای تابعه که در شرکت پیش‌بینی شده، اجرای مقررات، روش‌ها، مصوبات، اهداف، برنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، سیاست‌های کلی شرکت، چگونگی و قابلیت اجرای آن‌ها را تعیین و برای حصول آن‌ها با سازماندهی، برنامه‌ریزی و ابلاغ دستورالعمل‌ها و ارائه طریق به مسئولین واحدهای زیرمجموعه، اجرای وظایف را تبیین و تعیین نموده و بر حسن اجرای آن در قالب برنامه‌های زمانی کنترل و نظارت و هدایت می‌نماید. در عملکرد مسئولین و روند کیفی و کمی برنامه‌ها و امور مربوطه مطالعه و تجزیه و تحلیل مشکلات، تنگناها و عوامل بازدارنده را شناسایی و برای رفع آن‌ها راهکارهای مناسب انتخاب و ارائه می‌نماید.