شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان؛تعداد صنایع تحت پوشش گاز طبیعی به 2065 مورد ارتقاء یافت
مهندس احمد فعله گری مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان گسترش شبکه های گاز در سطح استان را بعنوان یکی از مهمترین اهداف استراتژیک شرکت نام برد و اظهار داشت : یکی از دغدغه های همیشگی صنایع تامین پایدار سوخت دانست و به گذشته نه چندان دور که تامین سوخت های مایع با دشواری صورت می گرفت اشاره نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان مهندس احمد فعله گری با اشاره به تامین پایدار سوخت برای صنایع گفت: همانطوریکه ذکر شد تامین سوخت مایع برای صنایع که دارای مصرف فراوان بودند با دشواری های زیادی صورت می گرفت و برای جابه جایی و حمل نیاز به تردد کامیون های حمل سوخت جرء نیازهای اولیه برای تامین انر‍ژی مورد نیاز بود و ذخیره سازی سوخت نیز معضل دیگر صنایع بود .

وی تصریح کرد: در سطح استان کردستان تعداد 1407واحد صنعتی فاقد گاز شناسایی شده که براساس مصوبه شورای اقتصاد شرایط گازرسانی برای آنان مهیا می باشد که از این تعداد تاکنون 626 مورد به شبکه سراسری گاز طبیعی متصل گردیده اند و با گازدار شدن این تعداد صنعت در مصرف 40 میلیون و 800 هزار لیتر سوخت های مایع صرفه جویی شده است.  

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان در مورد صرفه جویی حاصله عنوان کرد: با اتمام طرح های گازرسانی به صنایع استان طبق مصوبه شورای اقتصاد سالانه در مصرف 50 میلیون لیتر سوخت های مایع صرفه جویی      می گردد که برای حفاظت محیط زیست مفید می باشد.

فعله گری در پایان سخنانش به تعداد کل صنایع بهره مند از گاز طبیعی اشاره کرد و اظهار داشت : در استان کردستان تعداد 13 شهرک صنعتی و 2065 صنعت عمده و جزء از نعمت گاز طبیعی برخوردار که بیش از 600 واحد آن مرغداری می باشد.

لازم به ذکر است تعداد جایگاه های CNG  مورد بهره برداری در استان کردستان 52 مورد می باشد.

 
A+ A-