شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کردستان ؛در زمینه رعایت استانداردهای زیست محیطی به مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان لوح تقدیر اهداء کرد
دکتر فریبا رضایی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کردستان در زمینه رعایت استانداردهای زیست محیطی به مهندس فعله گری مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان لوح تقدیر اهداء کرد.

در متن این لوح آمده است : کوشش برای تهیه زیر ساخت های عمرانی و اقتصادی به منظور بهبود کیفیت زندگی و تامین رفاه مردم ، نشان از حسن تدبیر ، برنامه ریزی منسجم ، سازماندهی موثر و مدیریت ارزشمند جنابعالی و همکاران ارجمند آن مجموعه دارد .

 در پایان لوح تقدیر آمده است : لذا اینجانب از مجموعه فعالیت ها و تلاش های تاثیرگذار ، ترویج و تبلیغ فرهنگ استفاده صحیح از منابع انرژی بویژه گاز طبیعی به عنوان انرژی پاک ، که منجر به بهره برداری پایدار از این نوع انرژی به عنوان یکی از ارزشمندترین سرمایه های ملی و زیستی در راستای حفاظت از محیط زیست شده است تشکر و قدردانی می نماید ، امید است در پرتو الطاف حضرت حق موفق و سربلند باشید.

 
A+ A-