شرکت گاز استان کردستان / معرفی / مدیرعامل و معاونین / رئیس امور مالی و پشتیبانی

رئیس امور مالی و پشتیبانی

 • نام و نام خانوادگی: تیمور خاطری
 • تلفن تماس: 33779283
 • داخلی: 2215
 • نمابر: 33781256
 • پست الکترونیک: mali@nigc-kd.ir
 • تاریخ تولد: -
 • محل تولد: -
 • پست سازمانی: رئیس امور مالی و پشتیبانی
 • مقطع تحصیلی: فوق لیسانس
 • رشته: مدیریت اجرایی
 • دانشگاه: آزاد سنندج
 • سوابق کاری: 21سال
 • اهم سوابق شغلی:

  رئیس امور مالی

  حسابداری فروش