شناسنامه خدمات
عنوان خدمت:

پاسخ استعلام سازمان ها

شناسه خدمت :

13031670104

نام دستگاه:

شرکت گاز استان کردستان

ماهیت:

حاکمیتی

شرح خدمت :

هدف پاسخگویی به استعلامات بدهی مشترکین (دفترخانه رسمی/شهرداری ها/مشترک) میباشد.

خدمت گیرندگان :

مردم

کانال های کنونی ارائه خدمت :
روش های ارائه خدمت :
ذکر ضرورت مراجعه حضوری :

-

آمار تعداد خدمت گیرندگان :

به طور متوسط 400 خدمت گیرنده در هر ماه در هر استان

سطح ارائه خدمت :
نوع خدمت :

G2C

متوسط مدت زمان ارائه خدمت :

در صورت تکمیل بودن فرم حدود 5 دقیقه

هزینه مستقیم ارائه خدمت (ریال):

10000 ریال

بهای تمام شده ارائه خدمت (درصورت وجود)(ریال):
آیا ارائه خدمت نیازمند همکاری بین سازمانی است؟

-

نیازمندی ها به دیگر پایگاه های اطلاعات پایه کشور:

-

مدارک لازم برای انجام خدمت:
قوانین و مقررات بالادستی :

دفترچه قوانین و مقررات فروش گاز طبیعی به مشترکین

مراحل گردش کار :

1) مراجعه مشترک به (امور مشترکین/ دفاتر پیشخوان) 2) درج اطلاعات موبایل و ایمیل و کدپستی مشترک در سیستم (در صورت عدم وجود) 3) بررسی وضعیت بدهکاری مشترک 4) راهنمایی مشترک جهت پرداخت بدهکاری قبل از درخواست سرویس و پایان فرآیند 5) بررسی درخواست مشترک 6) دریافت رقم کنتور اعلامی توسط مشترک و محاسبه میزان گازبها، آبونمان و عوارض و ... تا تاریخ روز جاری (این محاسبات بر اساس رقم فعلی آخرین قبض مشترک محاسبه می¬ شود) 7) ارائه فرم «پاسخگویی به استعلام اسناد رسمی» به مشترک و پایان فرآیند. 8) ارسال درخواست به واحد تعمیرات جهت بررسی 9) اعلام هزینه جمع آوری به مشترک 10) بررسی پرداخت هزینه جمع آوری 11) قطع گاز مشترک (توسط واحد تعمیرات) و اطلاع به شخص مرتبط در واحد تعمیرات در خصوص قطع گاز بمنظور جمع آوری کنتور و رگلاتور 12) اعلام آخرین رقم مصرفی کنتور به واحد مشترکین از طرف واحد نصب انشعابات و تجهیزات بعد از جمع آوری تجهیزات جهت تغذیه در سیستم 13) اعلام هزینه گازبها، آبونمان، عوارض و ... به مشترک جهت پرداخت 14) پس از تاییدیه پرداخت هزینه های اعلامی توسط مشترک، فرم استعلام شهرداری تکمیل، امضا و جهت بارگذاری در سیستم اسکن می شود.

آدرس سامانه :

https://pishkhan.nigc-kd.ir/open.php

متولی خدمت :

شرکت گاز استان کردستان- امور مشترکین

پیوند به سامانه مدیریت خدمات دولت(مردم)

لینک

شناسنامه خدمت
توافقنامه سطح خدمت
نظرسنجی
بازگشت به لیست
A+ A-