شرکت گاز استان کردستان / کارکنان / مراکز درمانی طرف قرارداد

مراکز درمانی طرف قرارداد

ردیف

مکان

آدرس

تلفن

1

بیمارستان بعثت

چهارراه خیابان کشاورز

33285910-15

2

بیمارستان توحید

خیابان گریاشان

33286112-15

3

بیمارستان تامین اجتماعی

 خیابان پاسداران،خیابان خانقاه

33661803-7

4

دی کلینیک شهید قاضی

خیابان پاسداران خیابان شهید تعریف

31733708

5

کلینیک فرهنگیان

میدان آزادی ابتدای خیابان پاسداران

33287757-8

6

کلینیک شبانه روزی آرا

خیابان حافظ نبش چهارراه

33667820-24

7

درمانگاه بیمارستان بعثت

چهارراه خیابان کشاورز

33285910

8

داروخانه دکتر خدیو

میدان آزادی ابتدای خیابان کشاورز

33240972

9

داروخانه شفا

میدان آزادی کوچه سجادی

33241671

10


11

داروخانه هلال احمر

خیابان پاسداران روبه روی کفش ملی

33234475

12


13

مرکز تصویربرداری شفا

خیابان شهید تعریف بالاترازپزشکی قانونی

33944191-4

14

آزمایشگاه دکتر حسینی نسب

خیابان آبیدرپایین ترازچهارراه کوچه پرتوی

33239072

15

آزمایشگاه شفا

خیابان فردوسی سه راه نمکی

33241611

16

آزمایشگاه راژه

خیابان مولوی نبش تقاطع خیابان فلسطین ساختمان پزشکان راژه طبقه اول

33248274

17

فیزیوتراپی البرز

ابتدای خیابان کشاورز ساختمان پزشکان رازی واحدشماره 

09183736856

18

فیزیوتراپی هلال احمر

ابتدای خیابان اکباتان

0933268007

19

پزشکی هسته ای دکتردرخشانی

ابتدای خیابان آبیدرپایین ترازآزمایشگاه فارابی

33282532

20

دکترقدرت اله مالمیر دکترمعتمد

میدان آزادی کوی بیمه ایران جنب داروخانه شفا

33245569

21

بیمارستان سیدالشهدائی

خیابان آبیدر خیابان مبارک آباد جنب مسجد مبارک آبادی

 33565112 -3

A+ A-