مقررات و تعرفه ها

در صفحه اول سایت شرکت ملی گاز در منوی مقررات و تعرفه ها کلیه مقررات، تعرفه ها، معافیت های قانونی و قوانین ابلاغی جهت استفاده ارباب رجوع درج گردیده اند.
تعرفه گاز طبیعی بخش خانگی در سال 1402
تعرفه گاز طبیعی سایر بخش ها در سال 1402
A+ A-