شرکت گاز استان کردستان / تکریم مشتریان / ارتباط با واحد تکریم مشتریان

ارتباط با واحد تکریم مشتریان

مراجعین و مشترکین محترم شرکت گاز استان کردستان می‌توانند هر گونه پیشنهاد، انتقاد، شکایت و تقدیر از واحدهای گاز استان را از طریق ذیل جهت بررسی و پیگیری ارسال نمایند.

تلفن تماس: 29 الی 33783625-087
پست الکترونیک: ravabet_omomi@nigc-kd.ir
مراجعه حضوری: سنندج - میدان جهاد نرسیده به فرودگاه - شرکت گاز استان کردستان - واحد روابط عمومی 
A+ A-