متن
شرکت گاز استان کردستان / معرفی / نواحی گازرسانی

نواحی گازرسانی

ساختمان مرکزی

 • رئیس اداره: احمد فعله‌گری
 • آدرس: انتهای خیابان پاسداران.میدان جهاد.ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان
 • تلفن: 33783625
 • نمابر: 33783620 و 33783621
 • کد پستی: 33783620 و 33783621
 • پست الکترونیک: modir_amel@nigc-kd.ir
سنندج - منطقه 1
 • رئیس اداره: بهزاد حجت الساداتی
 • آدرس: سنندج، بلوار جانبازان، شهرک اندیشه، سایت اداری ،اداره گاز منطقه یک سنندج
 • تلفن: 33244444 (087)
 • نمابر: 33246841 (087)
 • کد پستی: 6616894581
 • پست الکترونیک: sanandaj@nigc-kd.ir
 • تلفن گویا:

  33237120 (087)

  33247865

سنندج - منطقه 2

 • رئیس اداره: سید محمد حسینی
 • آدرس: سنندج، خیابان آبیدر، نبش خیابان شهرک نور،اداره گاز منطقه دو سنندج
 • تلفن:33285226
 • نمابر:33248271
 • کد پستی:
 • پست الکترونیک: sanandaj@nigc-kd.ir
 • تلفن گویا:

  33237120 (087)

  33247865

سقز
 • رئیس اداره: کمال رضایی
 • آدرس: سقز، شهرک دانشگاه، جنب سالن ورزشی
 • تلفن:

  36247980 (087)

  36247975

  36240014

 • نمابر: 36247979 (087)
 • کد پستی: 81111-10199
 • پست الکترونیک: saghez@nigc-kd.ir
 • تلفن گویا: 36249120 (087)
مریوان

 • رئیس اداره: کیهان کریمیان
 • آدرس: مریوان، بلوار کردستان،سایت اداری،اداره گاز مریوان
 • تلفن:

  34591200 (087)

 • نمابر: 34590751 (087)
 • کد پستی: -
 • پست الکترونیک: marivan@nigc-kd.ir
 • تلفن گویا: 34591133 (087)
بانه


 • رئیس اداره : شیرکو خندانی
 • آدرس: بلوار سقز، سایت اداری، جنب دادگستری شهرستان بانه
 • تلفن:

  34236480 (087)

  34231220

 • نمابر: 34236481 (087)
 • کد پستی: -
 • پست الکترونیک: Baneh@nigc-kd.ir
 • تلفن گویا: 34229120 (087)
دهگلان
>
 • رئیس اداره: حامد خاطری
 • آدرس: دهگلان، بلوار بعثت، خیابان محمد اوراز
 • تلفن: 3513200 (087)
 • نمابر: 35125060 (087)
 • کد پستی: 6667134485
 • پست الکترونیک: dehgolan@nigc-kd.ir
 • تلفن گویا:

  35124444 (087)


قروه
 • رئیس اداره:منصور رحیمی
 • آدرس: خیابان خامنه ای جنوبی،انتهای بلوار بدر
 • تلفن:  35220191 (087)
 • نمابر: 35220192 (087)
 • کد پستی: 6661894577 
 • پست الکترونیک: ghorveh@nigc-kd.ir 
 • تلفن گویا: 35247120 (087)
دیواندره

 • رئیس اداره: هیبت‌الله فداکار
 • آدرس: خ شهید فهمیده پشت بیمارستان امام خمینی(ره)
 • تلفن:

  38720341 (087)

  38720340

 • نمابر: 38720343 (087)
 • کد پستی: 6641956481 
 • پست الکترونیک: divandareh@nigc-kd.ir 
 • تلفن گویا: 38720500 (087)
کامیاران
 • رئیس اداره: بهزاد خسروی
 • آدرس: شهرک بعثت، خیابان ماموستا هه ژار،روبروی سیلو
 • تلفن:  35529691 (087)
 • نمابر: 35532233 (087)
 • کد پستی:  6631856411
 • پست الکترونیک: kamyaran@nigc-kd.ir 
 • تلفن گویا: 35530790 (087)
سروآباد
 • رئیس اداره: سعدی بهرامی
 • آدرس: شرکت گاز سروآباد
 • تلفن:  34824092 (087)
 • نمابر: 34590750 (087)
 • کد پستی: 34824091 (087)
 • پست الکترونیک: sravabad@nigc-kd.ir 
 • تلفن گویا: -
بیجار
 • رئیس اداره: هیوا فتوحی
 • آدرس: بیجار، بلوار امام خمینی، روبروی فرمانداری
 • تلفن:  38228888-087
 • نمابر: 38229495-087
 • کد پستی: 6651713169
 • پست الکترونیک:bijar@nigc-kd.ir
 • تلفن گویا:087-38234400
A+ A-