شرکت گاز استان کردستان / پژوهش / رویدادها / فرم ثبت نام استارتاپ ویکند

فرم ثبت نام

نام
نام خانوادگی
جنسیت
رشته تحصیلی
دانشگاه محل تحصیل
عنوان طرح
مدت تخمینی انجام طرح
میزان سرمایه اولیه مورد نیاز
خلاصه طرح یا ایده(چکیده اجرایی)
شماره همراه
پست الکترونیکی
محل تولد
کد ملی
 
 
 
کد امنیتی
 
A+ A-