شفاف و مستندسازی نحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع:
  
 • نوع خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع
 • مقررات مورد عمل و مراحل انجام کار
 • مدت زمان انجام کار
 • مدارک موردنیاز و فرم‌های مورد عمل
 • عنوان واحد، محل استقرار، نام متصدی
 • نوع فناوری مورد استفاده
  
اطلاع‌رسانی از نحوه ارائه خدمات به مردم:
  
 • نصب تابلو راهنما در معرض دید مراجعان
 • تهیه بروشور و توزیع بین ارباب رجوع
 • نصب نام و نام خانوادگی، عوامل متصدی انجام کار، پست سازمانی و رئوس وظایف کلی
 • راه‌اندازی خط تلفن گویا و ایجاد سایت
  
تدوین منشور اخلاقی سازمان در ارتباط با مردم:
  
 • نظم و آمادگی برای ارائه خدمات به مردم، وقت‌شناسی، نظم و آراستگی لباس رعایت ادب و نزاکت، عدالت و انصاف، همکاری و خوش برخوردی
 • آمادگی برای ارائه اطلاعات و توضیحات کافی
 • وجود تمایلات مثبت به کار، متناسب با نوع کار و فعالیت‌ها
 • ایجاد فضای مناسب اداری برای حضور ارباب رجوع
 • نصب نام و نام خانوادگی، پست سازمانی و وظایف اصلی متصدیان کار
 • بهبود و اصلاح روش‌های ارائه خدمات به مردم
  
نظرسنجی ازمردم:
  
 • ارائه برگ نظرسنجی به ارباب رجوع
 • نظارت برحسن رفتار کارکنان دستگاه‌های اجرایی با مردم
 • تجهیز واحدهای بازرسی و رسیدگی به شکایات
 • انتخاب بازرس ویژه از طرف بالاترین مقام دستگاه
  
تشویق و تقدیر از مدیران و کارکنان موفق و برخورد با مدیران و کارکنان که موجب نارضایتی می‌گردند
A+ A-