شرکت گاز استان کردستان / پژوهش / کمیته راهبری مدیریت دانش

کمیته راهبری مدیریت دانش

اعضای کمیته راهبری مدیریت دانش

 

نام و نام‌ خانوادگی

مدرک تحصیلی

 سمت

 احمد فعله‌گری

مهندسی عمران

مدیرعامل و رئیس کمیته

هیرو نظری

مهندسی شیمی

رئیس امور پژوهش و فناوری - دبیر کمیته

تیمور خاطری

کارشناسی ارشد مدیریت

رئیس امور مالی و پشتیبانی - عضو کمیته

حسین عباسی

مهندسی مکانیک

رئیس خدمات فنی و مهندسی - عضو کمیته

 کاوه خاطری

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

رئیس فناوری اطلاعات - عضو کمیته

محمد علی جعفری

مهندسی مکانیک

رئیس بهره برداری مرکز استان - عضو کمیته

فرهاد احمدی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

دبیر نظام تحول اداری - عضو کمیته

 امید رجبی نیا
 مهندسی عمران
 مهندس برآورد

 

 

A+ A-