پروژه‌ها

پروژه های پژوهشی جاری پروژه های پژوهشی خاتمه یافته پایان نامه های حمایت شده و خاتمه یافته پروژه های کارشناسی ارشد و دکترا حمایت از پایان نامه ها
بدین وسیله به اطلاع اساتید محترم و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه‌های سراسر کشور می‌رساند، شرکت ملی گاز ایران مطابق با آیین‌نامه‌های جاری از پایان‌نامه‌های مقاطع فوق‌الذکر تحت عناوین ذیل حمایت مالی می‌نماید. لذا از متقاضیان دعوت می‌شود موضوعات منتخب خود را در قالب فرم "درخواست حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی" که در بخش دستورالعمل‌ها و فرم‌های این سایت موجود می‌باشد تکمیل و همراه با نامه معرفی استاد راهنما و تاییدیه تحصیلات تکمیلی به امور پژوهش شرکت گاز استان کردستان واقع در بلوار جانبازان، سایت اداری، پشت اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه نمایند.

ضمنا رعایت نکات زیر ضروری می‌باشد:

  • درخواست‌هایی مورد بررسی قرار می‌گیرند که برای پایان‌نامه ارشد بیش از  2 ماه و برای پایان‌نامه دکتری بیش از 6 ماه از تایید آن‌ها در تحصیلات تکمیلی دانشگاه مربوطه نگذشته باشد
  • اصل نامه مسئول تحصیلات تکمیلی/اداره آموزش/معاونت پژوهشی با تاریخ، شماره نامه، و مبنی بر اعلام تصویب پروژه در دانشگاه با ذکر تاریخ تصویب، نام دانشجو، اساتید و عنوان پروژه به نام مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران
  • حتما به یکسان بودن عنوان پروژه در فرم تصویب شورای تحصیلات تکمیلی/آموزش، نامه‌های اساتید و فرم‌های پروپزال و قرارداد، (در کلیه مراحل، از ارائه مدارک اولیه برای درخواست حمایت از پروژه تا ارائه مدارک پایان پروژه و گزارش نهایی) توجه داشته باشید
  • در خصوص زمینه‌های فرآیند/پالایش، بهداشت، ایمنی و محیط زیست و مهندسی صنایع/مدیریت اجرایی/منابع انسانی مربوط به مدیریت پژوهش و فناوری تا اتمام موضوعات فهرست مذکور، عناوین دیگری تحت حمایت قرار نمی‌گیرد. ولی در زمینه‌های انتقال، فناوری‌های نو، حفاظت صنعتی موضوعات دیگر مرتبط با صنعت گاز نیز قابل حمایت می‌باشند
  • درخواست‌های مرتبط با عناوین شرکت‌های تابعه برای امور پژوهش آن شرکت‌ها ارسال گردد
  • تکمیل فرم پرسشنامه و ارسال آن به مدیریت پژوهش و فناوری، تعهدی را ایجاد نمی‌کند و این مدیریت در پذیرش یا رد پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی مختار است
A+ A-