شناسنامه خدمات
عنوان خدمت:

اعلام رقم کنتورمشترک جزء (نبودخوانی)

شناسه خدمت :

130316670107

نام دستگاه:

شرکت گاز استان کردستان

ماهیت:

حاکمیتی

شرح خدمت :

این خدمت بمنظور مکانیزاسیون فرآیند اعلام رقم کنتورمشترک جزء (نبودخوانی)، در دفتر پیشخوان/شرکت گاز میباشد.

خدمت گیرندگان :

مردم

کانال های کنونی ارائه خدمت :
روش های ارائه خدمت :
ذکر ضرورت مراجعه حضوری :
آمار تعداد خدمت گیرندگان :

بطور متوسط حدود 24 درصد مشترک قرائت شده در یک استان در ماه

سطح ارائه خدمت :
نوع خدمت :

G2C

متوسط مدت زمان ارائه خدمت :

ارتباط تلفنی یک دقیقه

هزینه مستقیم ارائه خدمت (ریال):
بهای تمام شده ارائه خدمت (درصورت وجود)(ریال):
آیا ارائه خدمت نیازمند همکاری بین سازمانی است؟
نیازمندی ها به دیگر پایگاه های اطلاعات پایه کشور:
مدارک لازم برای انجام خدمت:

_

قوانین و مقررات بالادستی :

کتابچه قوانین و مقررات مصرف گاز طبیعی

مراحل گردش کار :

1_مراجعه مشترک به دفتر پیشخوان/ناحیه گازرسانی و دریافت کد پیگیری 2_ثبت اطلاعات مربوط به رقم کنتور اظهارشده از سمت مشترک 3_بررسی رقم کنتور توسط فراخوانی سیستم مشترکین و ثبت اتوماتیک در سیستم مشترکین جهت صدور صورتحساب با فراخوانی وب سرویس مرتبط این سیستم

آدرس سامانه :

/fa/Customers/Eservices/CounterReading.aspx

متولی خدمت : شرکت گاز استان کردستان
پیوند به سامانه مدیریت خدمات دولت(مردم)

لینک

شناسنامه خدمت
توافقنامه سطح خدمت
نظرسنجی
بازگشت به لیست
A+ A-