شناسنامه خدمت
عنوان خدمت:

تست کنتور

شناسه خدمت :

130316670112

نام دستگاه:

شرکت گاز استان کردستان

ماهیت:

حاکمیتی

شرح خدمت :

این خدمت بمنظور مکانیزاسیون کلیه مراحل فرآیند تست کنتور در شرکتهای گاز استانی از مرحله تقاضا (در دفتر پیشخوان/شرکت گاز) تا انجام کلیه مراحل و اتمام فعالیت میباشد.

خدمت گیرندگان :

مردم

کانال های کنونی ارائه خدمت :
روش های ارائه خدمت :
ذکر ضرورت مراجعه حضوری :

-

آمار تعداد خدمت گیرندگان :

بطور متوسط 40 خدمت گیرنده در یک استان در ماه

سطح ارائه خدمت :
نوع خدمت :

G2C

متوسط مدت زمان ارائه خدمت :

از زمان تقاضا حدود 10 روز

هزینه مستقیم ارائه خدمت (ریال):

با توجه به ظرفیت کنتور

بهای تمام شده ارائه خدمت (درصورت وجود)(ریال):
آیا ارائه خدمت نیازمند همکاری بین سازمانی است؟
نیازمندی ها به دیگر پایگاه های اطلاعات پایه کشور:
مدارک لازم برای انجام خدمت:

_

قوانین و مقررات بالادستی :

کتابچه قوانین و مقررات مصرف گاز طبیعی

مراحل گردش کار :

1_مراجعه مشترک به دفتر پیشخوان/ناحیه گازرسانی و دریافت کد پیگیری 2_ ثبت اطلاعات مربوط به درخواست تست کنتور 3_ بررسی صورتحسابهای مرتبط و بررسی خرابی کنتور 4_ انجام اقدام فنی مناسب در خصوص تعویض کنتور در صورت نیاز 5_تغذیه اتوماتیک اطلاعات به سیستم مشترکین با فراخوانی وب سرویس مرتبط این سیستم 6_ انجام تعدیلات در خصوص صورتحسابهای که در بازه خرابی کنتور صادر شده اند با فراخوانی سیستم مشترکین

آدرس سامانه :https://pishkhan.nigc-kd.ir/open.php
متولی خدمت :

شرکت گاز استان کردستان

پیوند به سامانه مدیریت خدمات دولت(مردم)

لینک

شناسنامه خدمت
توافقنامه سطح خدمت
نظرسنجی
بازگشت به لیست
A+ A-