راهنمای پرداخت الکترونیکی

شرایط عمومی:
نحوه پرداخت از طریق تلفن بانک:

 • مشتری می‌بایست با شماره تلفن تلفنبانک مورد نظر خود تماس بگیرد. «تلفن مشترکین می‌باید مجهز به سیستم Tone باشد»
 • پس از شنیدن پیام‌های اولیه، مشتری، شماره حساب و رمز اول خود را وارد می‌نماید
 • پس از شنیدن راهنمایی‌های اپراتور وارد مرحله پرداخت قبض می‌شود و رمز دوم خود را وارد می‌نماید
 • سپس به درخواست اپراتور، شناسه قبض و شناسه پرداخت مندرج در قبض خود را وارد می‌نماید
 • پس از شنیدن پیام اپراتور در مورد نوع و مبلغ قبض خود از طریق کلید اعلام شده توسط اپراتور عملیات خود را تائید می‌نماید
 • سیستم، مبلغ قبض مورد نظر را از حساب مشتری کسر نموده و شماره پیگیری را به مشتری اعلام می‌نماید

نحوه پرداخت از طریق دستگاه‌های خودپرداز:

 • مشتری با قرار دادن کارت و رمز خود در دستگاه‌ها منوی پرداخت قبوض را انتخاب می‌نماید
 • در دستگاه‌های خودپرداز مجهز به بارکدخوان، مشتری می‌تواند با انتخاب گزینه پرداخت از طریق بارکدخوان، بارکد مندرج در قبض خود را به دستگاه نشان دهد
 • دستگاه، شناسه قبض و نوع قبض و مبلغ قبض را جهت اخذ تائید از مشتری به او نشان می‌دهد
 • در صورت تائید مشتری، پرداخت قبوض انجام شده و رسید به مشتری تحویل داده می‌شود
 • چنانچه بارکد قبوض خوانده نشود یا دستگاه خودپرداز مجهز به بارکد خوان نباشد یا مشتری تمایلی به پرداخت بوسیله بارکدخوان نداشته باشد می‌تواند گزینه پرداخت بصورت دستی را انتخاب نموده و شناسه قبض و شناسه پرداخت را وارد نماید
 • مجدداً دستگاه، شناسه قبض، نوع قبض و مبلغ قبض را جهت اخذ تائید از مشتری به او نشان می‌دهد
 • در صورت تائید مشتری، پرداخت قبوض انجام شده و رسید به مشتری تحویل داده می‌شود

نحوه پرداخت قبوض از طریق تلفن همراه یا SMS
 
 • مشتری در قسمت پیام‌های «SMS» تلفن همراه خود پیامی با فرمت اعلام شده توسط بانک را جهت پرداخت قبوض وارد می‌نماید که در آن پیام، شناسه قبض، شناسه پرداخت، شماره حساب بانکی مشتری و رمز مشتری درج می‌گردد
 • پیام را به شماره موبایل بانک مورد نظر ارسال می‌نماید
 • تائیدیه دریافت پیام از طرف بانک برای مشتری به همراه شماره پیگیری ارسال می‌شود
 • مشتری با ارسال مجدد شماره پیگیری به بانک دستور پرداخت قبض خود را تکمیل می‌کند

نحوه پرداخت قبوض از طریق اینترنت


 • مشتری با ورود به سایت بانک مورد نظر و ورود شماره حساب و رمز اول و دوم خود وارد منوی پرداخت قبوض می‌شود
 • سپس نوع قبض مورد نظر را انتخاب نموده شناسه قبض و شناسه پرداخت آن را وارد می‌نماید
 • سیستم شناسه قبض، مبلغ قبض و نوع قبض را جهت اخذ تائید به مشتری نشان می‌دهد
 • پس از تائید نهایی، سیستم شماره پیگیری را به مشتری اعلام نموده و قبض مورد نظر را پرداخت می‌کند

نحوه پرداخت قبوض از طریق تلفن همراه یا WAP


مشتری از طریق موبایل خود به اینترنت متصل می‌شود سایر مراحل مشابه پرداخت قبض از طریق اینترنت می‌باشد
تذکر: مشتری باید مشترک خدمات Data شرکت ارتباطات سیار باشد

نحوه پرداخت قبوض از طریق پایانه‌های فروشگاهی یا POS

 • مشتری با ورود کارت خود در دستگاه POS و انتخاب گزینه پرداخت بر روی دستگاه اقدام به انتخاب نوع قبض می‌نماید
 • سپس شناسه قبض و شناسه پرداخت را وارد می‌نماید
 • دستگاه مبلغ را به مشتری نمایش خواهد داد. با تائید مشتری، دستگاه، رمز را درخواست نموده و در انتها به مشتری رسید می‌دهد
لازم بذکر است از آنجا که بانک‌ها هر یک بسته به سیاست‌های داخلی خود اقدام به راه‌اندازی پایانه‌های الکترونیکی نموده‌اند تمامی پایانه‌های همه بانک‌ها آمادگی ارائه سرویس نداشته و هر بانک پایانه‌های مورد نظر خود را راه‌اندازی نموده است.
لذا جدول آمادگی بانک‌ها در پایانه‌های مختلف به پیوست می‌باشد.


مشخصات پایانه‌های غیر حضوری فعال بانک‌ها، در زمینه پرداخت غیر حضوری قبوض 

 • مشترکین می‌باید در یکی از بانک‌های کشور حساب بانکی داشته باشند. در برخی از بانک‌ها نوع حساب تفاوت نمی‌کند ولی در برخی از بانک‌ها فقط حساب‌های کارت مورد قبول می‌باشد
 • مشترکین می‌باید 2 رمز پرداخت غیر حضوری را از طریق تکمیل فرم ثبت‌نام در شعبه‌ای که در آن حساب دارند دریافت نمایند. «در برخی از بانک‌ها که این خدمات را بر روی حساب کارت ارائه می‌دهند این دو رمز به همراه کارت به مشتری داده می‌شود و یا مشتری می‌تواند رمز دوم خود را از دستگاه‌های خود پرداز دریافت نماید.» 
 • فقط قبوضی که در آنها عبارات شناسه قبض و شناسه پرداخت به همراه ارقام آنها درج شده باشند در پایانه‌های غیر حضوری بانکها قابل پرداخت می‌باشند
 • کلیه پایانه‌های الکترونیکی پرداخت قبوض، در پایان عملیات، شماره‌ای را به عنوان شماره پیگیری به مشتری اعلام می‌نمایند. جهت اطمینان از پرداخت قبض مورد نظر مشتری شماره پیگیری را در قبض خود درج نماید و در برخی از بانکها پس از 24 ساعت و در سایر بانک‌ها بلافاصله می‌تواند با ورود اطلاعات شماره پیگیری از پرداخت شدن قبض خود اطمینان حاصل نماید. 
 • جهت جلوگیری از پرداخت مجدد قبض توسط سایر اعضای خانواده بهتر است مشتری تاریخ و نحوه پرداخت قبض خود را به همراه شماره پیگیری بر روی قبض بنویسد و همواره قبض و ته قبض را نزد خود نگهداری نماید. 
 • در مواردی که مشتری بدلایل مختلف نیاز به پرداخت قبض خود در شرکت‌های خدماتی داشته باشد با دریافت صورتحساب بانکی خود و ارائه آن به همراه قبض پرداخت شده به شرکت خدماتی مورد نظر می‌تواند این کار را انجام دهد.
A+ A-