شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان ؛در سال جاری تاکنون 797 خانواده تحت پوشش کمیته امداد ، سازمان بهزیستی و خانواده معزز ایثارگران از خدمات رایگان اشتراک پذیری استفاده کردند
مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان در راستای مسئولیت پذیری اجتماعی از تحت پوشش قرارگرفتن 797خانواده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) ، سازمان بهزیستی و خانواده معزز ایثارگران خبر داد .

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان مهندس احمد فعله گری در جلسه برنامه ریزی برای ایفای نقش موثردر فعالیت های عام المنفعه در قالب  مسئولیت اجتماعی گفت : در راستای کمک به قشر آسیب پذیر، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) ، سازمان بهزیستی و خانواده معزز ایثارگران تا ظرفیت مصرفی 6 متر مکعبی از حق انشعاب گاز رایگان برخوردار می شوند.

وی افزود: بر اساس بند (د) از ماده 39 قانون بودجه سال 92، افراد تحت پوشش سازمان‌ها و نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد امام خمینی (ره) ،  سازمان بهزیستی و خانواده ایثارگران (جانبازان بالای 25 درصد ، خانواده شهداء)  می توانند از یک بار اشتراک پذیری رایگان شرکت گاز بهره مند گردند .

فعله گری در مورد آمار تعداد اشتراک پذیری مشمول ماده 39 بیان داشت : در سال جاری تا پایان آذرماه ، تعداد 190 خانواده  تحت پوشش سازمان بهزیستی به ارزش 401 میلیون 701 هزار و 800 ریال ،  تعداد 590 خانواده تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) به ارزش 1 میلیارد و 239 میلیون 637 هزار و 660 ریال و تعداد 17 مورد خانواده های معزز ایثارگران (جانبازان بالای 25 درصد ، خانواده شهداء) به ارزش 40 میلیون و 701 هزار و 800 ریال از اشتراک پذیری رایگان استفاده کرده اند.

وی یادآور شده : جمع کل بودجه هزینه شده برای موارد فوق الاشاره در سال 98 بالغ بر 2 میلیارد و 946 ریال بوده است .

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان آمار اشتراک پذیری رایگان در 9 ماهه سال جاری را این گونه تشریح کرد : جمع کل خانواده تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) ، خانواده تحت پوشش سازمان بهزیستی و خانواده معزز ایثارگران تا پایان آذرماه  سال جاری 797 مورد راشامل می گردد که هزینه کل صرف شده برای موارد فوق 1 میلیارد و 681 میلیون و 509 هزار و 640 ریال می باشد.

 
A+ A-