شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان دربازدید از خبرگزاری ایسنا؛ فرهنگ سازی مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی نیاز اساسی و ویژه برای صرفه جویی در مصرف انرژی است
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان احمد مدیرعامل به همراه هوشنگ اولی زاده مدیر روابط عمومی از خبرگزاری دانشجویان (ایسنا) در شهرستان سنندج بازدید کرد.

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان در این بازدید همکاری با رسانه ها را نیاز اساسی هر سازمان دانست و گفت : تعامل و ارتباط  مستمر و مداوم با رسانه ها می تواند زمینه ساز تحول عظیم و ملموس در زمینه مصرف بهینه و ایمن گازطبیعی باشد و ایجاد کانل ارتباطی می تواند منعکس کننده نظرات و پیشنهادات ارزنده مشترکین مد نظر قرار گیرد .

وی در این بازدید صمیمی  به پایان گازرسانی در استان کردستان اشاره و خاطرنشان کرد: در سال های گذشته استراتژی شرکت گاز استان کردستان پروژه محور بود ولی با اتمام گازرسانی و تحت پوشش قرار گرفتن کلیه نقاط شهری و روستایی از نعمت گاز طبیعی استراتژی این شرکت به طرف کیفی سازی خدمات تغییر مسیر خواهد داد .

فعله گری همچنین با اشاره به برنامه ریزی انجام گرفته برای گازرسانی به واحدهای صنعتی و تولیدی مصوبه شورای اقتصاد اظهار داشت : در حال حاضر 1286 واحد تولیدی و صنعتی مصوبه شورای اقتصاد که سالانه بیش از 50 میلیون لیتر سوخت های مایع مصرف می کردند به صف مصرف کنندگان گاز طبیعی اضافه شده اند و در سال جاری نیز برنامه ریزی برای گازرسانی به 40 واحد تولیدی و صنعتی جزء برنامه های اصلی شرکت گاز استان کردستان قرار دارد  .

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان با اشاره به تحت پوشش قرار گرفتن 33 شهر و 1652 روستا در استان از نعمت گاز طبیعی بیان داشت : برای انجام این پروژه ها که در نقاط سخت گذر و کوهستانی استان کردستان انجام گرفت بیش از 13 هزار و 500 کیلومتر شبکه گذاری و 300 کیلومتر خط انتقال توسط کارکنان زحمت کش و عوامل اجرایی تلاش گر و با زحمات شبانه روزی حاصل گردیده است.

در ادامه این جلسه  مهدی ورمزیار معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان کردستان  ضمن تشکر و قدردانی از حضور مدیر عامل در دفتر این خبرگزاری اعلام داشت : این خبرگزاری آمادگی دارد تا در زمینه افکارسنجی ، انتشارات ، برپایی نمایشگاه و بازدیدهای علمی از ایستگاه ها و تجهیزات فنی در جهت اردوی راهیان پیشرفت با شرکت گاز استان کردستان همکاری و تعامل سازنده و مثبت داشته باشد .

در ادامه این دیدارخانم کیان پور سردبیر خبرگزاری ایسنا  استان کردستان ضمن تشکر و قدردانی از حضور مدیر عامل و ارتباط سازنده شرکت گاز استان  با این خبرگزاری اظهار داشت : این خبرگزاری با داشتن تعداد زیادی مخاطب که اکثرا در مراکز علمی فعالیت دارند می تواند در زمینه آموزش و فرهنگ سازی مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی همکاری مثبت و تاثیر گذار باشد. 
 
A+ A-