شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان؛ در سال 1402 تعداد 1108 اشتراک رایگان در استان کردستان واگذار شده است
مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان از واگذاری اشتراک رایگان گاز طبیعی برای مددجویان استان خبر داد و افزود: به منظور کمک به بخش محروم جامعه و افراد تحت پوشش سازمان های حمایتی، تعداد 1108 اشتراک رایگان گاز به واجدین شرایط استان واگذار شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان احمد فعله گری مدیر عامل ، اظهار داشت : وفق مقرارت و قانون بودجه در 12ماهه سال 1402 برای 1108 خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی ، کمیته امداد امام خمینی (ره) ، خانواده معزز ایثارگران ، مدارس خیر ساز و مساجد و حسینه ها اشتراک رایگان واگذار شده است .

فعله گری با بیان اینکه واگذاری انشعاب رایگان گاز به مددجویان واجد شرایط ادامه دارد، خاطرنشان کرد: خانوار‌های مددجوی متقاضی تنها یکبار و با معرفی دستگاهی که تحت پوشش آن هستند از این امکان بهره مند می‌شوند همچنین برای دریافت بهای گاز مصرفی نیز تخفیفاتی شامل آن‌ها خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان از چگونگی تقسیم‌بندی واگذاری انشعابات خبر داد و گفت: از این تعداد انشعاب 722 مورد به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)، 188 مورد به مددجویان سازمان بهزیستی، 107 مورد به خانواده‌های ایثارگران ، 76 اشتراک رایگان به مساجد روستایی ، مساجد شهری 7 مورد ،  6 مورد به مدارس خیر ساز و 2 مورد شامل حسینه ها شده است. 

 
A+ A-