منشور اخلاقی کارکنان

منشور اخلاقی کارکنان شرکت گاز استان کردستان

رسول اکرم (ص):

هرکس برادر مسلمان خود را با کلمه ای لطف آمیز تکریم کند و غم اورا بزداید همواره درسایه جاودان الهی است.

اکنون که توفیق یافته‌ایم به عنوان نماینده‌ای از دولت جمهوری اسلامی ایران در خدمت بخشی از مردم عزیز کشور باشیم برخود وظیفه می‌دانیم ضمن استقبال از این فرصت با ارائه خدمات به بهترین نحو ممکن تا حسن اعتماد مردم را بیش از پیش جلب نمائیم.

ما کارکنان (شرکت گاز استان کردستان)پیمان می‌بندیم که:

  • ارجاع کار از سوی ارباب رجوع را به عنوان نعمت تلقی کرده و با حسن خلق و آرامش کامل پذیرای آن باشیم.
  • درخواست مراجعین را به دقت بررسی نموده و با سرعت پاسخگوی آن باشیم.
  • امور مراجعین را به دور از هرگونه تمایلات شخصی و تبعیض انجام داده و از پذیرش توصیه خودداری نمائیم.
  • رعایت نظم انضباط اداری را به عنوان امر واجب تلقی کرده و خود را بر حضور به موقع در محل کار و ترک آن در ساعت مقرر مقید نمائیم.
  • در حفظ اموال و امکانات تحت اختیار دقت کامل نموده و حسن صرفه‌جویی در مصرف آنها را مدنظر قرار دهیم.
  • نظم آراستگی وضع ظاهری و شئونات اخلاق اسلامی در محیط کار را رعایت نموده و در جهت ایجاد نظم و انضباط و سازماندهی ملزومات اداری و مکاتبات ارجاعی تلاش نمائیم.
  • در حفظ اسرار و اسناد اداری دقت خاص مبذول داشته و از افشای آنها در هر شرایطی خودداری نمائیم.
  • از استعمال دخانیات در محل کار خودداری نموده و اهتمام به ترک کامل آن داریم.
  • نسبت به وظایف و تکالیف فرد در قبال مراجعین آگاهی کامل داشته و راهنمائی‌ها و توضیحات کامل را به مراجعین ارائه نمائیم.
  • جهت رسیدن به راه حل‌های نوین و بهبود روش‌های انجام کار به منظور کاهش زمان انجام امور سعی خواهیم نمود روش‌های نوین و جدید را جایگزین  روش‌های سنتی و تکراری نمائیم.

 

A+ A-