سیدرضااحمدی
 • نام و نام خانوادگی: سیدرضااحمدی
 • تلفن تماس: 33779421
 • نمابر: 33749421
 • پست الکترونیک: harasat@nigc-kd.ir
 • پست سازمانی: رئیس حراست
شرح وظایف واحد حراست
 • انجام بازدیدها و بازرسی‌های ادواری و ناگهانی از حوزه استحفاظی به منظور حصول اطمینان از اجرای ضوابط حفاظتی و حراستی، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها
 • سرکشی و بازدید مستمر از حصارهای فیزیکی، محوطه‌ها، اماکن و تاسیسات در حوزه استحفاظی بمنظور کنترل وضعیت روشنایی، وسائل ارتباطی و انجام برنامه‌ریزی‌های لازم در جهت رفع نواقص و مشکلات و پیگیری آن از طریق ادارات ذیربط تا حصول نتیجه
 • انجام هماهنگی‌های لازم در جهت رعایت استانداردهای حفاظتی و تامین حفاظت تاسیسات و اماکن در مرحله طرح‌ریزی و احداث و ارائه نظر کارشناسی به مسئولین ذیربط
 • مشارکت در تهیه طرح طبقه‌بندی تاسیسات و اماکن در ابعاد حیاتی، حساس، خیلی مهم و مهم
 • بررسی و مطالعه سیستم‌های حفاظتی و ارائه گزارش مطالعات و بررسی‌ها به مافوق
 • برنامه‌ریزی لازم به منظور انجام تیراندازی سالیانه پرسنل حراست با هماهنگی مقمات ذیربط
 • پیشنهاد و درخواست اسلحه و مهمات و ادوات مخابراتی موردنیاز با هماهنگی مقامات مربوطه
 • درخواست و پیگیری بی‌سیم موردنیاز از طریق ادارات ذیربط
 • انجام برنامه‌ریزی لازم برای شرکت کارکنان ذیربط حراست در دوره‌های آموزشی حراستی موردنیاز
 • تماس مستمر با سایر مسئولین حراست و تشکیل جلسات و اخذ نقطه نظرات، پیشنهادات و انتقادات آن‌ها در جهت پیشرفت کار و بالا بردن ضریب حفاظتی و تهیه صورت جلسه و ارائه آن به رئیس حراست جهت اخذ تصمیمات لازم و اقدامات بعدی
 • نظارت بر چگونگی تهیه کارت‌های شناسائی کارکنان رسمی و کارکنان پیمانکاری و اجرای دستورالعمل‌های مربوطه و کنترل مکاتبات در خصوص کارت‌های تردد و شناسائی
 • تشکیل پرونده برای پیمانکارانی که قصد شرکت در پیمان‌های حفاظتی را دارند و اخذ مجوز آن از مقامات ذیربط و همچنین نظارت بر حسن اجرای مفاد قراردادهای پیمانکاران حراستی شرکت
 • برنامه‌ریزی، درخواست و پیگیری درجه‌های کارکنان حراست با هماهنگی رئیس حراست از ستاد حراست شرکت
 • نظارت بر صدور احکام حمل اسلحه، مهمات و دیگر تجهیزات با هماهنگی رئیس حراست
 • انجام سایر فعالیت‌های مرتبط که از طرف مافوق ارائه می‌گردد
A+ A-