• نام و نام خانوادگی: پیمان اله یاری
 • تلفن تماس: 33749418
 • نمابر: 33749418
 • پست الکترونیک: bazrasi_Fani@nigc-kd.ir
 • پست سازمانی: رئیس بازرسی فنی
شرح وظایف واحد بازرسی فنی
 • بازرسی و کنترل فنی اجرای پروژه‌ها
 • بازرسی سرزده در طول سال و متناوب از پروژه‌های در دست اجرا به منظور بررسی کیفی و فنی  اجرای کار در چهار چوب مشخصات و استانداردهای قابل قبول شرکت گاز و مشخصات پیمان و تهیه لیست نواقص و اشکالات برای ارائه به مسئولین پروژه‌ها و  مدیر عامل
 • حضور فعال در محل نشت گاز، آتش‌ سوزی، انفجار خطوط لوله تغذیه، شبکه، تاسیسات و ساختمان‌ها یا نقاط مختل تحت فعالیت گازرسانی و فروش به منظور همکاری موثر در مهار و کنترل موارد و جلوگیری از توسعه
 • بازرسی از کالاهای خریداری شده توسط شرکت گاز استان کردستان یا پیمانکاران مربوطه حسب درخواست و صدور مجوز استفاده از کالای مذکور
 • همکاری برای اعزام جوشکاران و مفسران فیلم برای گذراندن آزمون‌های لازم و بازرسی اتفاقی برای حصول اطمینان از اینکه جوشکاران پیمانکار حائز شرایط و دارای گواهینامه اجازه جوشکاری باشند
 • انجام بازرسی‌های ویژه که توسط مدیرعامل تعیین و اعلام می‌گردد به منظور حصول اطمینان از حسن جریان عملیات بهره‌برداری و نگهداری مجموعه تاسیسات سیستم دستگاه‌ها و وسایلی که تحت پوشش استان می‌باشد و تهیه گزارش و تجزیه و تحلیل‌های فنی برای ارائه به مدیر عامل
 • کنترل اجرای برنامه عملیات نشت‌یابی و کنترل عملکرد گروه‌های نشت‌یاب و مطالعه گزارشات حاصل از نشت‌یابی و اعلام موارد مشکوک و یا قابل بررسی به بهره‌برداری و تعمیرات و انجام پیگیری جهت رفع اشکالات و معایبی که در نشت‌ یابی مشاهده شده است و ارسال گزارش به مدیر عامل بازرسی و کنترل فنی ایستگاه‌های تقلیل فشار
 • تهیه و تنظیم دستورالعمل‌ها و روش‌های فنی مورد نیاز در سطح استان و ابلاغ به واحدهای ذیربظ و نظارت بر رعایت حسن اجرای آنها و پاسخگویی به استعلام‌هایی که از واحدهای استان در رابطه با مسائل فنی مطرح می‌گردند
 • بازرسی و کنترل فنی اقلام خریداری شده توسط واحد کالا
 • بررسی و اظهار نظر نسبت به اقلام مازاد برگشت داده شده از پروژه‌ها به انبار کالا ‌با رعایت نکات و دستورالعمل‌های مربوطه
 • حضور فعال در امر تحویل و تحول پروژه‌ها و بررسی کلیه سوابق گزارشات مربوط به تجزیه و تحلیل آنها قبل از صدور برگ تائید حسن انجام کار برای بخش‌های مختلف پروژه در چهارچوب روش تحویل و تحول و امضای فرم‌های کیفیت اجرای پروژه و صورتجلسات تحویل و تحول  پروژه‌ها بعد از اطمینان از نداشتن نقص بعنوان نماینده  مدیرعامل
 • شرکت در جلسات سازمانی، کمیته‌های فنی تخصصی، کمیته‌های استاندارد و غیره حسب برنامه‌های سازمان
 • تست مقاومت و نشتی پروژه‌ها
 • تست مقاومت و نشتی ایستگاه‌های تقلیل فشار
A+ A-