• نام و نام‌خانوادگی: هوشنگ اولی‌زاده
 • تلفن تماس: 33749410
 • نمابر: 33749410
 • پست الکترونیک: ravabet_omomi@nigc-kd.ir
 • پست سازمانی: رئیس روابط عمومی
شرح وظایف واحد روابط عمومی
 • تهیه و تنظیم برنامه روابط عمومی شرکت و نظارت بر اجرای آن با حفظ هماهنگی با روابط عمومی ستاد به منظور تشریح و شناساندن هدف‌ها و فعالیت‌های شرکت ملی گاز ایران در استان از طریق نشریات، رادیو، تلویزیون نمایشگاه‌ها و وسایل سمعی و بصری، بازدیدها، سخنرانی‌ها و برگزاری مراسم‌ها
 • ایجاد ارتباط با مردم در جهت شناساندن عملکردهای صنعت گاز در جامعه و آگاهی بر نقایص موجود و نقطه نظرات مردم در رابطه با مسائل گاز و گازرسانی‌، میزان رضایت و نارضایتی مردم و انتظارات آنان جهت آگاهی داشتن مسئولین مربوطه و رفع مشکلات و نارسایی‌های احتمالی
 • طرح‌ریزی و پیشنهاد برنامه‌های آشناسازی مردم با فعالیت‌های شرکت از طریق روزنامه و مجلات، رادیو، تلویزیون، بروشورها و سایر نشریات و وسایل ارتباط جمعی
 • تهیه مطالب و برنامه برای تشریح
 • مطالعه مستمر در روش‌ها و سیستم‌های شناخته شده در فن روابط عمومی و انطباق آن با احتیاجات و فعالیت‌های شرکت ملی گاز ایران در استان
 •  همکاری با قسمت‌ها و واحدهای تابعه استان در زمینه اجرای روش‌ها و مقررات روابط عمومی و آگاه ساختن آنان از سیاست کلی شرکت
 •  تنظیم برنامه‌های جهت شناساندن شرکت ملی گاز ایران
 •  کوشش در برقرار ساختن ارتباط با کارکنان در سطح استان بمنظور منعکس کردن اخبار داخلی و اطلاع از نظرات و پیشنهادات همکاران و ایجاد تکامل و فراهم‌کردن امکانات بیشتر جهت مشارکت آنان در پیشبرد هدف‌های شرکت
 • تهیه و تدوین خبر و انعکاس آن در نشریات داخلی شرکت و سازمان‌های دولتی، روزنامه‌ها و سایر مراکز خبری با همکاری و هماهنگی روابط عمومی ستاد به منظور ارشاد و آگاهی مردم با نحوه مصرف وسایل گازسوز و شناخت صنعت گاز و آگاه نمودن آنان با خطرات احتمالی مصرف غیر ایمن گاز
 • ارتباط مداوم بر روابط عمومی ستاد در جهت ارائه برنامه‌ها و مقاله‌ها و رپرتاژها و خبر و گزارش برای انعکاس در مطبوعات رادیو و تلویزیون و سایر مراکز ذیربط و ایجاد هماهنگی با آنان
A+ A-