گالری تصاویر

بازگشت...
نشست مطبوعاتی مدیر عامل گاز کردستان با اصحاب رسانه استان کردستان درمرداد ماه 97
نشست مطبوعاتی مدیر عامل گاز کردستان با اصحاب رسانه استان کردستان درآبان ماه 96
A+ A-